Menu

Konferencja

Konferencja

Program konferencji

DZIEŃ 1. Day 1. Filharmonia Słupska 8 luty 2018 (CZWARTEK)

filharmonia slupska

14:00-15:45 SESJA I. WYBRANE PRZYPADKI KLINICZNE/ SELECTED CASE PRESENTATIONS
16:00-16:45 UROCZYSTA INAUGURACJA 14.ADA /WELCOME CEREMONY
16:50-19:00 SESJA II. INAUGURACYJNA
19:00-20:30 POCZĘSTUNEK

14:00-15:45 SESJA I. WYBRANE PRZYPADKI KLINICZNE/ SELECTED CASE PRESENTATIONS

Prowadzenie: .dr n. med. Aleksandra WILKOWSKA (GUMed), prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (UM, Vitebsk)

14:00-14:08 Uogólniona skórna mastocytoza Justyna Czarny (Gdańsk)
14:08-14:16 Trudności terapeutyczne w leczeniu atopowego zapalenia skóry Joanna Dawicka (Gdańsk)
14:16-14:24 Sarkoidoza skóry Karolina Górska (Gdańsk)
14:24-14:32 Olbrzymi nowotwór skóry z przerzutami do węzłów chłonnych i płuc Michał Sobjanek (Gdańsk)
14:32-14:40 Zespół larwy skórnej wędrującej Izabela Błażewicz (Gdańsk)
14:40-14:50 Utrwalone reakcje polekowe Aneta Karasińska (Ustka)
14:50-15:00 Przegląd przypadków z afrykańskich klinik dermatologicznych Piotr Brzezinski (Ustka)
15:00-15:08 Atypical fibroxanthoma w nietypowej lokalizacji Piotr Brzezinski (Ustka)
15:08-15:17 The clinical case of syphilis infection Alena Yarmolik (Grodno)
15:17-15:26 Pseudolymphoma of the skin Nastassia Brynina (Grodno)
15:26-15:35 Zmiany skórne w przebiegu zespołu DRESS po karbamazepinie Janusz Zaryczański (Opole)
15:35-15:45 DYSKUSJA/Q&A

15:45-16:00 KAWA/HERBATA

16:00-16:50 UROCZYSTA INAUGURACJA 14.ADA

16:50-19:00 SESJA II. INAUGURACYJNA

Prowadzenie: prof. Roman J. NOWICKI (GUMed, Gdańsk)

16:50-17:10 Nowa karta pracowników Służby Zdrowia abp. Henryk F. HOSER (Warszawa)
17:10-17:30 IgE - czy zawsze wskaźnik atopii? prof. Barbara ROGALA (SUM Katowice)
17:30-17:50 Czy dermatolog może uratować pacjenta przed zawałem serca? prof. Marcin GRUCHAŁA (rektor GUMed)
17:50-18:10 Jak skóra porozumiewa się z mózgiem? prof. Janusz MORYŚ (GUMed)
18:10-18:30 Lekarze dermatolodzy-ofiary tragedii w Katyniu prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (UM Vitebsk)

18:30 -21:45 KAWA/HERBATA/POCZĘSTUNEK

DZIEŃ 2. Day 2. Dolina Charlotty 9 luty 2018 (PIĄTEK)

Slajd1

08:00 - 09:10 I. WARSZTATY SZKOLENIOWE: EMOLIENTY/ CLINICAL EFFICACY OF EMOLLIENTS COURSE sala B
09:10 - 09:30 I. Gorący temat/HOT TOPIC Nowa europejska klasyfikacja skórnych reakcji alergicznych na leki sala A
09:30 - 09:50 II. Gorący temat/HOT TOPIC Astma i alergiczny nieżyt nosa: jedna choroba i jedna terapia
09:50 - 10:20 I. SPOTKANIE Z EKSPERTEM /Meeting with expert prof. Jerzy KRUSZEWSKI (Warszawa)
10:20 - 12:00 SESJA III. POKRZYWKA/ SESSION III. URTICARIA
12:00 - 12:20 III. Gorący temat/HOT TOPIC AZS - dlaczego niechętnie stosuję miejscowe GKS?
12:20 - 13:30 SESJA IV. ALERGIA KONTAKTOWA/ SESSION IV. CONTACT ALLERGY
13:30 - 14:30 LUNCH & EXHIBITS
14:30 - 16:50 SESJA V. ŁUSZCZYCA/ SESSION V. PSORIASIS
16.50 - 17.10 II. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Zbigniew ZDROJEWSKI (Gdańsk)
17.10 - 17.30 III. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Andrzej KASZUBA (Łódź)
17:30 - 18:15 SESJA VI. ZESPOŁY AMIN BIOGENNYCH/ SESSION VI. BIOGENIC AMINES SYNDORMES
18:15 - 18:35 IV. Gorący temat/HOT TOPIC Związek pomiędzy paleniem papierosów a częstością chorób alergicznych?

08:00-09:10 I. WARSZTATY SZKOLENIOWE: EMOLIENTY

Prowadzenie: prof. RJ Nowicki, prof. R.Spiewak   Grant naukowo-szkoleniowy Firmy CERKO

08:00-08:20 Nowoczesne emolienty w praktyce prof. R. J. Nowicki
08:20-08:40 Podział emolientów dr n. farm. B. Pilarski (Gdynia)
08:40-09:00 Bezpieczeństwo emolientów prof. R. Śpiewak (Kraków)
09:00-09:10 Dyskusja

09:10-09:30 I. Gorący temat/HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. C. Kowalewski (Warszawa)
Nowa europejska klasyfikacja skórnych reakcji alergicznych na leki
prof. Radosław ŚPIEWAK (Kraków)

09:30-09:50 II. Gorący temat/HOT TOPIC

Grant naukowo-szkoleniowy Firmy MYLAN

Prowadzenie: prof. J. Kruszewski (Warszawa)
Astma i alergiczny nieżyt nosa: jedna choroba i jedna terapia
prof. Bolesław SAMOLIŃSKI (Warszawa )

09:50 - 10:20 I. Spotkanie z Ekspertem

Prowadzenie: prof. B. Samoliński (Warszawa)
Leki przeciwhistaminowe dzisiaj i jutro prof. Jerzy KRUSZEWSKI (WIM Warszawa)

10:20-12:00 SESJA III. POKRZYWKA/URTICARIA

Prowadzenie: prof. Magdalena CZARNECKA-OPERACZ (UM, Poznań), prof. Bernard PANASZEK (UM, Wrocław)

10:20-10:35 Pokrzywka przewlekła, niedobór witaminy D, replikacja EBV doc. K. Lishchuk-Yakymovych (Lwów)
10:35-10:50 Pokrzywka idiopatyczna przewlekła w praktyce: przypadki kliniczne dr Iryna Voznyak (Lwów)
10:50-11:10 Znaczenie infekcji w patogenezie pokrzywki przewlekłej prof. Bernard Panaszek (UM Wrocław)
11:10-11:30 Doświadczenia z najcięższymi chorymi z pokrzywką indukowaną przez zimno prof. Rafał Pawliczak (UM, Łódź)
11:30-11:50 Aktualne zalecenia leczenia pokrzywek przewlekłych prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (UM, Poznań)
11:50-12:00 Q&A

12:00 - 12:20 III. Gorący temat/HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. Magdalena Czarnecka-Operacz (UM, Poznań)

AZS - dlaczego niechętnie stosuję miejscowe GKS? prof. Rafał PAWLICZAK (UM, Łódź)

12:20- 13:30 SESJA IV. ALERGIA KONTAKTOWA/CONTACT ALLERGY

Prowadzenie: prof. Beata KRĘCISZ (Kielce), prof. Radosław Spiewak (UJ Kraków)

12:20-12:40 Atopowe zapalenie skory a alergia kontaktowa prof. B. Kręcisz (Kielce)
12:40-13:00 Systemowe kontaktowe zapalenie skóry prof. B. Panaszek (UM, Wrocław)
13:00-13:20 Nowe europejskie wytyczne wykonywania testów płatkowych prof. R. Spiewak (UJ Kraków)
13:20-13:30 Q&A

13:30 - 14:30 LUNCH

14:30-16:50 SESJA V. ŁUSZCZYCA/PSORIASIS

Prowadzenie: prof. Aldona PIETRZAK (UM Lublin) prof. Adam REICH (UM, Rzeszów)

14:30-15:00 Łuszczycowe zapalenie stawów dla dermatologów prof. Marek Brzosko (UM Szczecin)
15:00-15:15 Wpływ palenia papierosów na łuszczycę dr Agnieszka Owczarczyk-Saczonek (UM Olsztyn)
15:15-15:30 Gene of vitamin D receptor (VDR) in patients with comorbid psoriasis prof. D. Khvoryk (UM Grodno)
15:30-15:45 Kontrola gospodarki lipidowej w łuszczycy za pomocą statyn prof. Aldona Pietrzak (UM Lublin)
15:45-16:00 The model of logistic regression of psoriasis dr Iryna Voznyak (Lwów)
16:00-16:20 MTX s.c. - zastosowanie kliniczne doc. Aneta Szczerkowska-Dobosz (GUMed)
16:20-16:40 Najnowsze metody leczenia łuszczycy prof. Adam Reich (UM, Rzeszów)
16:40-16:50 Q&A

16:50-17:10 II. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: prof. K. Wozniak (Warszawa)
ZESPÓŁ ANTYFOSFOLIPIDOWY w praktyce lekarza dermatologa

prof. Zbigniew ZDROJEWSKI (GUMed, Gdańsk)

17:10-17:30 III. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: prof. C. Kowalewski (Warszawa)
INNOWACJE W DERMATOLOGII KLINICZNEJ 2018 prof. Andrzej KASZUBA (UM Łodź)

17:30-18:15 SESJA VI. ZESPOŁY AMIN BIOGENNYCH

Prowadzenie: prof. Jerzy KRUSZEWSKI (WIM, Warszawa ) prof. Krzysztof BUCZYŁKO (Łódź)

17:30-17:50 Nietolerancja histaminy prof. Krzysztof Buczyłko (Łódż)
17:50-18:05 Nietolerancja innych amin biogennych prof. Jerzy Kruszewski (WIM, Warszawa )
18:05-18:15 Q&A

18:15-18:35 V. Gorący temat/HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. W. Niczyporuk (Białystok)
Czy istnieje związek pomiędzy paleniem papierosów tradycyjnych i elektronicznych a częstością występowania objawów chorób alergicznych oraz układu oddechowego?
Dr Andriej SHPAKOU (Grodno)

DZIEŃ 3. Day 3. Dolina Charlotty 10.02.2018 (SOBOTA)

Slajd1

08:00 - 09:10 II. WARSZTATY SZKOLENIOWE: MOKRE OPATRUNKI/ WWT COURSE sala B
09:15 - 09:40 V. Gorący temat/HOT TOPIC Diagnostyka molekularna i jej miejsce we współczesnej alergologii sala A
09:40 - 10:00 VI. Gorący temat/HOT TOPIC Nadżerki w jamie ustnej - problem banalny czy poważny?
10:00 - 12:50 SESJA VII. AZS/ SESSION VII. ATOPIC DERMATITIS
11:00 - 14:15 KURS DERMOSKOPOWY / DERMATOSCOPY COURSE sala B
12:50 - 13:10 IV. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Cezary KOWALEWSKI (Warszawa) sala A
13:10 - 14:10 LUNCH & EXHIBITS
14.10 - 14:30 VII. Gorący temat/HOT TOPIC Clinical experience of biologic therapy in pediatric psoriasis
14:30 - 16:50 SESJA VIII. INFEKCJE/ SESSION VIII. INFECTIONS
16:50 - 17:10 V. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Janis KISIS (Riga)
17:10 - 17:30 VI. SPOTKANIE Z EKSPERTEM/Meeting with expert prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (UM, Vitebsk)
17:30 - 18:45 SESJA IX. NANOCZĄSTKI I PEPTYDY W PRAKTYCE / NANOPARTICLES & PEPTIDES in practice

08:00-09:10 II. WARSZTATY SZKOLENIOWE: MOKRE OPATRUNKI

sala B transmisja on-line

Prowadzenie: prof. R.J. Nowicki Grant naukowo-szkoleniowy PTCA

08:00-08:15 Miejsce mokrych opatrunków w terapii AZS prof. R. J. Nowicki
08:15-08:45 Demonstracja sposobu stosowania mokrych opatrunków mgr Hubert Godziątkowski (Warszawa)
08:45-09:00 Bezpieczeństwo metody mokrych opatrunków doc. M. Trzeciak (GUMed)
09:00-09:10 Q&A

09:15 - 09:40 V. Gorący temat/HOT TOPIC sala A

Diagnostyka molekularna i jej miejsce we współczesnej alergologii
prof. Ryszard KURZAWA (Rabka-Zdrój)

09:40 - 10:00 VI. Gorący temat/HOT TOPIC

Nadżerki w jamie ustnej - problem banalny czy poważny? prof. K. Woźniak (WUM Warszawa)

10:00-12:50 SESJA VII. ATOPOWE ZAPALENIE SKÓRY/ATOPIC DERMATITIS

Prowadzenie: prof. Ryszard KURZAWA (Rabka), prof. Maciej KACZMARSKI (Białystok)

10:00-10:15 Genetyka i epigenetyka AZS - co ważniejsze modyfikacje genomu czy epigenomu? dr Boguslaw Nedoszytko (GUMed)
10:15-10:35 Quality of life in patients with atopic dermatitis doc. Pavel Chernyshov National Medical University, Kiev, Ukraine
10:35-10:50 Dlaczego chorzy na AZS odczuwają świąd i jak możemy im pomóc? doc. Magdalena Lange (GUMed, Gdańsk)
10:50-11:05 Choroby współistniejące z AZS doc. Magdalena Trzeciak (GUMed, Gdańsk)
11:05-11:25 Czynniki, które w wieku rozwojowym mogą wpływać na ciężkość przebiegu AZS współistniejącego z nadwrażliwością pokarmową prof. Maciej Kaczmarski (Białystok)
11:25-11:40 AZS i chłoniaki prof. Małgorzata Sokołowska-Wojdyło (Gdańsk)
11:40-11:55 AZS - kolonizacja czy zakażenie gronkowcami skórnymi grupy "like" dr Alfred Samet (Gdańsk)
11:55-12:10 Badanie KyberKompaktPro u pacjentów z AZS dr Alfred Samet (Gdańsk))
12:10-12:25 Miejscowa terapia przeciwzapalna prof. Roman J. Nowicki (GUMed)
12:25-12:45 Farmakoterapia ogólna najcięższych postaci AZS- wczoraj, dziś i jutro. prof. Dorota Krasowska (UM, Lublin)
12:45- 12:50 Q&A

11:00-14:15 KURS DERMOSKOPOWY (tylko dla zarejestrowanych lekarzy) sala B

11:00-11:10 Powitanie prof. R. J. Nowicki
11:10-11:40 Zasady diagnostyki czerniaka skóry dr hab. M. Sobjanek
11:40-12:10 Znaczenie badania dermoskopowego w diagnostyce stanów przednowotworowych i niemelanocytowych nowotworów skóry lek. M.Sławińska
12:10-12:40 Dermoskopowa ocena zmian barwnikowych skóry twarzy i skalpu dr D. Jaśkiewicz- Nyckowska
12:40-13:25 Diagnostyka dermoskopowa zmian barwnikowych aparatu paznokciowego dr hab. M. Sobjanek
13:25-13:55 Dermatoskopia w codziennej praktyce klinicznej - wybrane przypadki dr hab. M. Sobjanek
13:55-14:15 Q&A i wręczenie certyfikatów

12:50 - 13:10 IV. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: dr hab. M. Lange (Gdańsk)

CHOROBY PĘCHERZOWE dzisiaj i jutro prof.Cezary KOWALEWSKI (WUM Warszawa)

13:10 - 14:10 LUNCH

14:10-14:30 IX. HOT TOPIC

Prowadzenie: prof. M. Sokołowska - Wojdyło (Gdańsk)
Clinical experience of biologic therapy in pediatric psoriasis
prof. Skaidra Valiukeviciene (UM, Kowno)

14:30-16:50 SESJA VIII. INFEKCJE/INFECTIONS

Prowadzenie: prof. Romuald OLSZAŃSKI (WIM Gdynia), dr n. med. Alfred SAMET (Gdansk)

14:10-14:25 Endogenous beta-lactamase activity in patients with syphilis prof. Oleg Pankratov (UM Minsk)
14:25-14:40 Metody molekularne w diagnostyce grzybic - teoria prof. Anna Brillowska-Dąbrowska (PG Gdańsk)
14:40-14:55 Metody molekularne w diagnostyce grzybic - praktyka mgr Martyna Mroczyńska. (PG Gdańsk)
14:55-15:10 Local treatment of onychomycosis prof. Oleg Pankratov (UM Minsk)
15:10-15:30 Mikrobiom skóry - diagnostyka mikrobiologiczna zakażeń gronkowcami skórnymi dr Alfred Samet
15:30-15:40 Nawrotowa róża czy vasculitis? dr Alfred Samet (Gdańsk)
15:40-16:00 Mikrobiom jelita grubego, a mikrobiom skóry - razem czy osobno? dr Mirosława Gałęcka (IM, Poznań)
16:00-16:20 SSSS in children: problems of differential diagnosis and therapy prof. Irina Torshina (UM Smolensk)
16:20-16:40 Choroby alergiczne skóry wywołane przez nicienie prof. Romuald Olszański (WIM Gdynia)
16:40-16:50 Q&A

16:50-17:10 V. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: dr hab. M. Trzeciak (Gdańsk)
PERSISTENT FACIAL ERYTHEMA - biomarker of diabetic microangiopathy
prof.Janis KISIS (Riga)

17:10-17:30 VI. Spotkanie z Ekspertem/Meeting with Expert

Prowadzenie: dr hab. Roman Pukalyak (Lwów)
PRIMARY CICATRICAL ALOPECIA
prof. Uladzimir P. ADASKEVICH (Vitebsk)

17:30-18:45 SESJA IX. NANOCZĄSTKI I PEPTYDY W PRAKTYCE

Prowadzenie: prof. Roman KALISZAN (Gdańsk), prof. Adam CENIAN (PAN Gdansk)

17:30-17:50 Nanocząstki nanocząstkom nierówne dr inż. Marta Pawłowska (Nanotech Wa-wa) prof. A. Cenian (PAN Gdańsk)
17:50-18:05 Nanocząstki srebra aXonnite w eradykacji nosicielstwa gronkowców skórnych dr Alfred Samet (Gdańsk)
18:05-18:20 Nanocząstki miedzi aXonnite w zakażeniach grzybiczych Candida dr Alfred Samet (Gdańsk)
18:20-18:35 Chemiczne i biologiczne konsekwencje stosowania peptydów w kosmetykach prof. Wojciech Kamysz (GUMed)
18:35-18:45 Q&A

DZIEŃ 4. USTKA XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO 11. 02. 2018 (NIEDZIELA)

10:15-14:00 SESJA X. XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W USTCE

ustka ratusz

Prowadzenie: prof. Roman J. Nowicki (Gdańsk)

10:15-10:20 Powitanie w Ratuszu BURMISTRZ USTKI
10:20-11:00 Znaczenie Światowego Dnia Chorego i wspomnienia z misji ks. abp. Henryk F. Hoser (Warszawa)
11:00-11:20 Warunkowana otwartość na obcych w świetle Starego Testamentu ks. prof. Grzegorz Szamocki (UG, Gdańsk)
11:20-11:40 Nauka w erze "post-prawdy" prof. Roman Kaliszan
11:40-12:00 Telefon zaufania - instytucja stale potrzebna prof. Grażyna Świątecka (Gdańsk)
12:00-12:05 Anioł Pański
12:05-12:25 Jakość życia i zaufanie osób wierzących prof. Mikołaj Majkowicz (Gdańsk)
12:25-12:45 Czy można zreformować system opieki zdrowotnej ? dr Jerzy Milewski-członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP
12:45-13:00 Myślenie magiczne mgr Marcin Mielniczuk (Gdańsk)
13:00-13:15 Wspomnienia z misji s. Karin (Gdansk)
13:15-13:30 Opowieści z hospicjum ks. Eugeniusz Leśniak (Szczecin)
13:30-13:50 Ile w nas Lutra? ks. prof. Jan Turkiel (Ustka)
13:50-14:00 Dyskusja

Kontakt organizacyjny/wystawa firm, towarzystw naukowych i wydawnictw medycznych: p. Maciej Golec tel. 509 665 585

Regulamin konferencji / szkoleń

POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Organizatorem wykonawczym konferencji 14 Akademia Dermatologii i Alergologii 8-11.02.2018 jest firma Medical Experts z siedzibą w Warszawie, 03-144 Warszawa ul.Światowida 63 B lok. 89
 2. Konferencja 14 ADA, zwana w dalszej części Regulaminu Konferencją lub Akademią, odbywa się w terminie i miejscu wskazanym przez Medical Experts, zwanej w dalszej części Regulaminu Organizatorem Wykonawczym.
 3. Uczestnikami Konferencji są lekarze specjaliści, alergolodzy, pulmunolodzy, interniści, pediatrzy, lekarze rodzinni osoby uprawnione do wystawiania recept lub osoby prowadzące obrót produktami leczniczymi oraz inne osoby związane zawodowo z tematyką szkoleń oraz przedstawiciele sponsorów.
 4. W ramach Konferencji będą odbywały się sesje naukowo-dydaktyczne, edukacyjne oraz wystawa firm farmaceutycznych i sprzętowych.
 5. Zakres merytoryczny sesji naukowo-dydaktycznych Akademii jest w całości tworzony przez Komitet Naukowy którego skład ustala Organizator Merytoryczny pod przewodnictwem prof.dr hab.n.med. Romana Nowickiego.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i miejsca Konferencji w przypadkach uzasadnionych i po akceptacji Komitetu Naukowego.
 7. Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Akademii i obowiązują wszystkich Uczestników.
 8. Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem: www.14ada.pl
 9. Określone niniejszym Regulaminem prawa i obowiązki Uczestnika oraz Organizatora obowiązują do dnia 11.02.2018 włącznie.
ZASADY UCZESTNICTWA
 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji 14 ADA jest zgłoszenie uczestnictwa poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej lub wypełnienie pisemnego zgłoszenia w recepcji konferencyjnej Organizatora w dniach trwania Konferencji oraz wniesienie opłaty zjazdowej zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem opłat.
 2. Udział w sesjach naukowo – dydaktycznych Konferencji jest płatny zgodnie z zamieszczonym na stronie konferencji cennikiem.
 3. Koszt dojazdu i zakwaterowania Uczestnik pokrywa we własnym zakresie.
 4. W celu otrzymania Certyfikatu potwierdzającego uczestnictwo w szkoleniu, Uczestnik dobrowolnie i nieodpłatnie przekazuje Organizatorowi w formie pisemnej lub elektronicznej swoje dane osobowe. Dane niezbędne do wydania Certyfikatu to w szczególności: imię, nazwisko, adres mail, numer PWZ, specjalizacja, typ oraz nazwa miejsca pracy. Przekazane dane są przechowywane przez Organizatora i podlegają Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.)
 5. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 133 z dnia 29 października 1997 roku poz. 833.) Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych Uczestników innym osobom lub instytucjom. Dane osobowe podane przez Uczestnika (imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mailowy) traktowane są jako informacje poufne i służą tylkoi wyłącznie do celów komunikacji pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem Konferencji.
 6. Za udział w Konferencji Uczestnik otrzyma punkty edukacyjne, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Okręgową Izbę Lekarską.
 7. Uczestnicy programu edukacyjnego otrzymują pisemne zaświadczenie o liczbie otrzymanych punktów.
 8. Zaświadczenia będą wręczane Uczestnikom po zakończeniu Konferencji.
REKLAMACJE
 1. Wszelkie reklamacje Uczestników Konferencji wobec Organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej listem poleconym na adres siedziby Organizatora.
 2. Reklamacje Uczestników Konferencji mogą być zgłaszane nie później niż w terminie 7 dni od dnia zakończenia szkolenia.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. W przypadku, gdy spotkanie nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem.
 2. Wysłanie zgłoszenia rejestracyjnego oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zagubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji.
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
Biuro Organizacyjne Konferencji:
Medical Experts

Zaproszenie

prof. dr med. dr h.c. Roman NOWICKISZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY KOLEDZY,
W imieniu Sekcji Dermatologicznej Polskiego Towarzystwa Alergologicznego, Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Oddziału Morskiego Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego serdecznie zapraszam do udziału w
14. MIĘDZYNARODOWEJ AKADEMII DERMATOLOGII I ALERGOLOGII.
Spotkanie ma charakter edukacyjny i skierowane jest do lekarzy PRAKTYKÓW, którzy na co dzień zajmują się leczeniem dermatoz alergicznych i chcieliby poznać i/lub przypomnieć aktualne zalecenia terapeutyczne. Szczególnie zapraszam lekarzy przygotowujących się do egzaminów specjalizacyjnych z zakresu dermatologii i alergologii.

 

 

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ 26 PKT. EDUKACYJNYCH !!!

 

PATRONAT HONOROWY:
 
Ministerstwo Zdrowia,
Ordynariusz Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej,
Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
Prezes Polskiego Towarzystwa Dermatologicznego,
Prezydent Polskiego Towarzystwa Alergologicznego,
Prezydent Słupska, Starosta Słupski, Burmistrz Ustki.

 

 

8.02.2018  INAUGURACJA 14ADA Filharmonia Słupska Sinfonia Baltica

09 -10.02.2018  SESJE WYKŁADOWE Centrum Konferencyjne DOLINA CHARLOTTY

11.02.2018  XXVI ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO, Sala Obrad, Ratusz Ustka

Do zobaczenia w Słupsku , DOLINIE CHARLOTTY i Ustce!

prof. dr hab. n.med. dr h.c. Roman J.NOWICKI
Przewodniczący Komitetu Naukowo-Organizacyjnego 14.ADA,
Przewodniczący Sekcji Dermatologicznej PTA, Honorowy Ambasador Ustki


14TH ACADEMY OF DERMATOLOGY AND ALLERGOLOGY
26th WORLD DAY OF THE SICK SLUPSK-DOLINA CHARLOTTY-USTKA 2018

Dear Friends and Colleagues,

It is my pleasure and honour to welcome you, on behalf of the Dermatology Section of the Polish Society of Allergology, to the 14. Academy of Dermatology and Allergology (14.ADA), February 8 -11, 2018
I am very pleased that you decided to come to Ustka to attend this year’s annual meeting.
I expect that the 14. ADA will not only be the nice social event, but that it will also provide all of you with the best of science and education. The Academy of Dermatology and Allergology has been jointly organized by the Section of Dermatology Polish Society of Allergology, the Department of Dermatology, Venereology and Allergology Medical University of Gdansk, and the Sea Branch of the Polish Dermatological Society. Together, we provide the opportunity for polish allergologists, dermatologists, pediatricians, and family physicians to present and learn about different problems and various approaches to management of dermatology and allergy diseases. This will be an enriching experience for all of us.
This conference will also pave way for enhanced regional and international cooperation in the field of dermatology & allergology.
I hope that our 2018 ADA will enable all of us to share and celebrate our common passion for dermato-allergy research and education.
Ustka is a popular tourist destination and a fishing port on the south coasts of the Baltic. For a number of years, following the political changes in Poland, the town has won a string of local awards for the best summer place in the country. After the collapse of the Ustka Shipyard, the only shipyard in Poland to have manufactured fire-proof lifeboats, and a number of fish processing enterprises, the local authorities put tourism as a primary source of income for the town. Since the end of the 19th century, Ustka has been recognised as a summer holiday resort and various illnesses treatment and recovery centre.

We are looking forward to welcoming you in Słupsk , DOLINA CHARLOTTY & Ustka on February 8-11, 2018.

Very kind regards,
prof. dr med. dr h.c. Roman J.Nowicki
President of the 14.ADA
Professor and Chairman Dept. of Dermatology, Venereology and Allergology Medical University of Gdansk


XXV ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПАЦИЕНТА СЛУПСК-DOLINA CHARLOTTY-УСТКA 2017
ДАМЫ И ГОСПОДА, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

От имени Секции дерматологии Польского Общества Аллергологии (ПТА) имею честь и удовольствие пригласить Вас принять участие в 14. АКАДЕМИИ ДЕРМАТОЛОГИИ И АЛЛЕРГОЛОГИИ (14. AДA).

14. АДА предназначена врачам-аллергологам, дерматологам, педиатрам, специалистам в области семейной медицины и всем медицинским работникам, которые стремятся получить и расширить свои знания в области этиологии, патогенеза, клиники и новых методов лечения аллергических дерматозов.

Значительные успехи практического применения лечебно-профилактических мероприятий, представленные Вашему вниманию известными экспертами, помогут расширить знания по данной проблематике. Мы подготовили для Вас 11 тематических научных сессий, kурс по дерматоскопии,  14. AДA 35-часовой специализированный курс повышения квалификации «Клиническая, лабораторная диагностика и лечение аллергических заболеваний кожи."

Участники 14.AДA получат  26 образовательных баллов за участие в курсе повышения квалификации и конференции, подтвержденные официальным памятным сертификатом. В перерывах нашего научного мероприятия приглашаем Вас ознакомиться со стендами медицинских изданий и  фармацевтических компаний.

XXVI ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОЛЬНОГО отмечается в воскресенье 11 февраля 2018 года, когда  после торжественной мессы вместе с мэром города Устки приглашаем Вас продолжить нашу дискуссию на встрече в городской  Ратуше. В ходе воскресного заседания особое внимание будет уделено проблемам пожилых людей, также состоится разговор о здоровом старении и универсальных методах сохранения и укрепления здоровья.

                                            

Не забывая о физическом здоровье наших Гостей, традиционно приглашаем всех на NORDIC WALKING (скандинавскую ходьбу) под профессиональным контролем инструктора по этому виду досуга. Прекрасный и насыщенный йодом зимний воздух побережья обеспечит Вас большим запасом жизненных сил на целый год!

Приглашаем Вас принять участие в 14.AДA!

До встречи в Устке!

С уважением,
Профессор, почётный доктор  Roman J.Nowicki

Председатель научного и организационного комитетов 14. AДA

Председатель Дерматологической Секции Польского Аллергологического Общества PTA и Морского отделения Польского Дерматологического Общества

Komitet naukowy

Przewodniczący Komitetu Naukowego:

prof. nadzw. dr hab. med. Zbigniew Doniec
Kierownik Kliniki Pneumonologii, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc, OT w Rabce Zdroju
Dolnośląskie Centrum Dziecięce we Wrocławiu

dr hab. n. med. Agnieszka Mastalerz-Migas
Kierownik Katedry i Zakładu Medycyny Rodzinnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Członkowie Komitetu Naukowego:

prof. dr hab. med. Danuta Zwolińska
Kierownik Katedry i Kliniki Nefrologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

dr hab. med. Wojciech Baran
Katedra i Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

lek. med. Agata Sławin
Praktyka Lekarza Rodzinnego w Kiełczowie

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego:

mgr Wojciech Lipnicki
Kierownik Dolnośląskiego Centrum Medycznego we Wrocławiu

Podkategorie